Reservering

BonChef geeft uw reservering door aan het betreffende restaurant als u alle stappen doorlopen heeft. Uw reservering is dan definitief en u ontvangt hiervan een e-mailbericht van BonChef namens het restaurant. De door u gemaakte reservering kunt u wijzigen of annuleren door direct contact op te nemen met het restaurant. Op wijzigingen of annuleringen zijn de voorwaarden van het betreffende restaurant van toepassing.

Annulering

Restaurants behouden conform de eigen voorwaarden altijd het recht om reserveringen te annuleren. Ondanks dat BonChef goede afspraken met de diverse restaurants heeft, kan BonChef niet voorkomen dat een reservering wordt geannuleerd. BonChef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die u lijdt als gevolg van een annulering door het restaurant.

Beperking aansprakelijkheid BonChef

BonChef voert uw reservering als tussenpersoon met uiterste zorgvuldigheid uit. Iedere vorm van Aansprakelijkheid (zowel voor BonChef als het restaurant) betreffende directe of indirect schade die verband houdt met de uitvoering van uw reservering door BonChef wordt uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. BonChef en het restaurant zijn nimmer verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden of door derden ingebracht materiaal.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Alle door BonChef verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts door BonChef aan derden doorgegeven voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van reservering.

Informatievoorziening

BonChef streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie en gegevens correct of altijd actueel zijn. Hoewel BonChef de informatie en gegevens op haar website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie en gegevens zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kunt u aan deze informatievoorziening geen rechten ontlenen.

Toepasselijkheid Uniforme Voorwaarden Horeca

In aanvulling op de reserveringsvoorwaarden van BonChef zijn de uniforme voorwaarden horeca (UHV) van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. U kunt deze vinden op www.khn.nl/uvh-nl. In geval van strijd tussen de UHV en de onderhavige reserveringsvoorwaarden, prevaleren voor wat betreft de uitvoering van uw reservering de onderhavige reserveringsvoorwaarden. Indien u het niet eens bent met de toepasselijkheid van de onderhavige reserveringsvoorwaarden of de UHV, dient u geen online reservering via BonChef te maken.

Vragen of klachten?

Indien u een vraag heeft met betrekking tot uw reservering of de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met opnemen via mail: info@bonchef.nl.